Rekisteröityjen katolilaisten määrä kasvaa tasaisesti

Suomessa toimivan katolisen kirkon jäsenmäärä jatkaa tasaista kasvuaan. Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 14447. Viime vuodesta luku on kasvanut 505 henkilöllä, mikä tarkoittaa 3,6 prosentin kasvua. Jäsenmäärän kehitys viimeisinä vuosikymmeninä on ollut jatkuvasti kasvava, kuten näkyy selvästi oheisesta kaaviosta (klikkaa suuremmaksi).

 

Kasteita seurakunnissa oli viime vuonna lähes täsmälleen saman verran kuin edellisenä vuonna, 235. Kirkon täyteen yhteyteen otettiin 33 ihmistä. Vahvistuksen sakramentti annettiin 232 katolilaiselle. Kuolleiden määrä oli 60 ja kirkosta erosi 36 henkilöä. Muu jäsenmäärän kasvu selittyy muuttoliikkeellä.

Ensimmäistä kertaa tilastoissa näkyy myös uusi Kuopion Pyhän Joosefin seurakunta. Seurakuntien jäsenmäärät ovat uuden tilanteen myötä muuttuneet seuraavanlaisiksi: Henrik 4379, Maria 3990, Birgitta 2041, Olavi 431, Risti 1505, Ursula 625, Perhe 930, Joosef 546. Seurakuntien suhteelliset osuudet hiippakunnan jäsenmäärästä ovat nähtävissä oheisesta diagrammista (klikkaa suuremmaksi).

 

Avioliittoja, joissa vähintään toinen puolisoista kuuluu Helsingin hiippakuntaan, solmittiin 48 kappaletta. Näistä 17:ssä molemmat puolisot olivat katolilaisia.

Uskonnonopetustilastot valmistuvat myöhemmin.

KATT