Rooman kuurian nimistöä

Segreteria di Stato = Valtiosihteeristö

Linkki Vatikaanin sivulle >

 • Segretario di Stato = valtiosihteeri
 • Sostituto per gli affari generali = yleisten asioiden sijaisvastaava
 • Segretario per i rapporti con gli stati = valtiosuhteiden sihteeri
 • Assessore per gli affari generali = yleisten asioiden asessori
 • Sotto-segretario per i rapporti con gli stati = valtiosuhteiden alisihteeri
 • Delegato per le rappresentanze pontificie = paavillisten edustustojen valtuutettu
 • Nunzio apostolico con incarichi speciali = apostolinen nuntius erityistehtäviä varten
 • Capo del protocollo = protokollapäällikkö
 • Capo ufficio = toimistopäällikkö

Kongregaatiot

Yleiset virkanimikkeet

 • Prefetto = prefekti
 • Segretario = sihteeri
 • Sotto-segretario = alisihteeri
 • Capo ufficio = toimistopäällikkö
 • Segretario aggiunto = apulaissihteeri

Eri kongregaatiot
Linkki Vatikaanin sivulle >

 • Uskonopin kongregaatio
 • Idän kirkkojen kongregaatio
 • Liturgian ja sakramenttijärjestyksen kongregaatio
 • Pyhäksi julistamisen kongregaatio
 • Piispojen kongregaatio
 • Kansojen evankelioimisen kongregaatio
 • Papiston kongregaatio
 • Sääntökuntien ja apostolisen yhteisöelämän kongregaatio
 • Katolisen (pappisseminaareissa ja oppilaitoksissa annettavan) opetuksen kongregaatio

Oikeusistuimet

Linkki Vatikaanin sivulle >

 • Penitenziaria apostolica = Apostolinen katumusoikeusistuin
  • Penitenziere maggiore = ylin katumustuomari
  • Reggente = (oikeusistuimen) sijaishoitaja
 • Supremo tribunale della segnatura apostolica = Apostolisen signatuurin ylin oikeusistuin
 • Tribunale della Rota Romana = Rota Romana -oikeusistuin

Paavilliset neuvostot

Linkki Vatikaanin sivulle >

 • Presidente = puheenjohtaja
 • Paavillinen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvosto
 • Paavillinen uskontojenvälisen vuoropuhelun neuvosto
 • Paavillinen neuvosto lakitekstien tulkitsemista varten
 • Paavillinen kulttuurineuvosto
 • Paavillinen uuden evankelioimisen edistämisen neuvosto
 • Virasto maallikoita, perheitä ja elämän kysymyksiä varten
  • (Paavillinen maallikkoneuvosto)
  • (Paavillinen perheneuvosto)
 • Virasto kokonaisvaltaisen inhimillisen kehityksen palvelemiseksi
  • (Paavillinen oikeudenmukaisuuden ja rauhan neuvosto (Justitia et Pax))
  • (Paavillinen Cor Unum –neuvosto)
  • (Paavillinen neuvosto maasta muuttavien ja matkalla olevien sielunhoitoa varten)
  • (Paavillinen terveydenhuollon työntekijöiden neuvosto (terveydenhuollon sielunhoitoa varten))
 • Tiedotusasioiden sihteeristö
  • (Paavillinen tiedotusvälineiden neuvosto)

(Päivitetty 3.1.2017)