Rukouksen apostolaatti 2010/02 Böneapostolatet

Helmikuu

Että tiedemiehet ja älymystö etsiessään vilpittömästi totuutta tulisivat tuntemaan ainoan oikean Jumalan.

Että kirkko tietoisena olemukseensa kuuluvasta lähetystyön tekemisestä pyrkisi seuraamaan Kristusta uskollisesti ja julistamaan hänen ilosanomaansa kaikille kansoille.

Februari

För akademiker, att de genom sin forskning får hjälp att lära känna, älska och tjäna den allsmäktige Guden.

Att alla kristna känner ansvar för att sprida evangeliet om Jesus Kristus.