Rukouksen apostolaatti 2010/03 Böneapostolatet

Maaliskuu

Että maailmantaloutta hoidettaisiin oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteiden mukaisesti ja ottaen huomioon kansojen ja erityisesti köyhimpien todelliset tarpeet.

Että Afrikan kirkot olisivat sovituksen ja oikeudenmukaisuuden merkkejä ja välikappaleita.

Mars

För en rättvis och ärlig hantering av världsekonomin, särskilt med hänsyn till fattiga nationer.

Att kyrkan i Afrika arbetar för rättvisa och försoning.