Rukouksen apostolaatti 2010/06 Böneapostolatet

Kesäkuu

Että kaikki kansalliset ja kansainväliset instituutiot kunnioittaisivat ihmiselämää sikiämisestä luonnolliseen kuolemaan asti.

Että Aasian kirkot, jotka ovat ”pieni lauma” ei-kristittyjen kansojen joukossa, kertoisivat evankeliumista taitavasti ja antaisivat iloiten todistuksen uskostaan.

Juni

Att alla individer och institutioner respekterar det mänskliga livets värdighet från befruktningen till den naturliga döden.

För de kristna i Asien, att de växer i kärlek till Herren och så hjälper många andra att lära känna Kristus.