Rukouksen apostolaatti 2010/07 Böneapostolatet

Heinäkuu

Että vaalit toimitettaisiin kaikissa maissa oikeudenmukaisesti, avoimesti ja rehellisesti, kunnioittaen kansalaisten vapaita valintoja.

Että kristityt pyrkisivät kaikkialla ja erityisesti kaupungeissa edistämään kasvatusta, oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta ja rauhaa.

Juli

För rättvisa och öppna val av alla nya samhällsansvariga.

Att de kristna som bor i städer strävar efter rättvisa, fred, utbildning och verklig solidaritet.