Rukouksen apostolaatti 2010/11 Böneapostolatet

Marraskuu

Että kaikki erilaisista riippuvuuksista kärsivät löytäisivät kristittyjen yhteisön tukemana Jumalan pelastavasta voimasta lujuutta muuttaa radikaalisti elämäänsä.

Että latinalaisen Amerikan kirkot etenisivät koko maanosan kattavassa tehtävässään, jonka piispat ovat heille antaneet, ja tekisivät oman osansa Jumalan kansan lähetystyössä, joka ulottuu kaikkialle maailmaan.

November

De som fastnat i olika slags beroende behöver hjälp att förändras. Att alla kristna beredvilligt erbjuder dem sitt stöd och sin omsorg.

För de kristna och deras biskopar i Latinamerika, att enheten mellan dem och omsorgen om varandra växer, så att de överskrider nationsgränserna.