Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 1/2018

Rukouksen apostolaatti, paavin tammikuun 2018 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen januari 2018
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for January 2018

TAMMIKUU – Lähetystyö
Rukoilkaamme Aasian uskonnollisten vähemmistöjen puolesta, että kristityt ja muut uskonnolliset vähemmistöt Aasian maissa voisivat täysin vapaasti harjoittaa uskoaan.

JANUARI – Evangelisationen
Att de kristna och andra religiösa minoriteter i Asien får praktisera sin tro i full frihet.

JANUARY – Evangelization
That Christians, and other religious minorities in Asian countries, may be able to practise their faith in full freedom.