Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 10/2016

Rukouksen apostolaatti, paavin lokakuun 2016 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen oktober 2016
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for October 2016

lokakuu
Ettäjournalistit aina kunnioittaisivat työssään totuutta ja toimisivat eettisesti kestävällä tavalla.
Että Maailman lähetyspäivä uudistaisi kaikissa kristillisissä yhteisöissä ilon evankeliumista ja vastuun sen julistamisesta.

oktober
Att journalister alltid drivs av respekt för sanning och etik när de utövar sitt yrke.
Att världsmissionsdagen, inom alla kristna samfund, förnyar Evangeliets glädje och ansvaret att förkunna den.

October
That journalists, in carrying out their work, may always be motivated by respect for truth and a strong sense of ethics.
That World Mission Day may renew within all Christian communities the joy of the Gospel and the responsibility to announce it.