Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 10/2017

Rukouksen apostolaatti, paavin lokakuun 2017 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen oktober 2017
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for October 2017

Lokakuu: Yleinen
Rukoilkaamme työelämässä mukana olevien puolesta, että heitä kunnioitettaisiin ja heidän oikeuksistaan pidettäisiin huolta, ja työttömien puolesta, että he saisivat mahdollisuuden osallistua yhteisen hyvän rakentamiseen.

Oktober: Universell
Att alla ska behandlas med respekt på arbetet och få sina rättigheter tillgodosedda och att de arbetslösa ska ges möjlighet att vara med i uppbyggandet av det gemensamma goda.

October: Universal
That all workers may receive respect and protection of their rights, and that the unemployed may receive the opportunity to contribute to the common good.