Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 11/2017

Rukouksen apostolaatti, paavin marraskuun 2017 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen november 2017
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for November 2017

Marraskuu: Lähetystyö
Rukoilkaamme Aasian kristittyjen puolesta, että he sanoillaan ja teoillaan evankeliumista todistaen edistäisivät vuoropuhelua, rauhaa ja yhteisymmärrystä varsinkin niiden kanssa, jotka kuuluvat toisiin uskontoihin.

November: Evangelisationen
Att Asiens kristna, genom att vittna om evangeliet i ord och handling, ska verka för dialog, fred och ömsesidig förståelse, särskilt mellan dem som tillhör olika religioner.

November: Evangelization
That Christians in Asia, bearing witness to the Gospel in word and deed, may promote dialogue, peace, and mutual understanding, especially with those of other religions.