Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 11/2013

Rukouksen apostolaatti, paavin marraskuun 2013 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen November 2013
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for November 2013

Marraskuu
Että papit saisivat kokea lohdutusta vaikeuksissaan ja tukea epäilyksen hetkinä sekä uskossaan vahvistumista.
Että Latinalaisen Amerikan kirkot, jotka itse ovat lähetystyön tulosta, lähettäisivät vuorostaan työntekijöitä toisiin kirkkoihin.

November
Att präster som har det svårt får stöd och hjälp i sitt lidande så att de kommer över sina tvivel och blir styrkta i sin trohet.
Att kyrkorna i Latinamerika, som resultat av den kontinentala missionen, sänder missionärer till andra kyrkor.

November
That priests who experience difficulties may find comfort in their suffering, support in their doubts, and confirmation in their fidelity.
That as fruit of the continental mission, Latin American Churches may send missionaries to other Churches.