Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 11/2016

Rukouksen apostolaatti, paavin marraskuun 2016 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen november 2016
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for November 2016

marraskuu
Että maat, jotka ottavat vastaan paljon turvapaikanhakijoita ja pakolaisia, saisivat tukea solidaarisuustyöhönsä.
Että papit ja maallikot tekisivät rohkeuttaan menettämättä yhteistyötä seurakunnissamme yhteisön palvelemiseksi.

november
Att de länder som tar emot ett stort antal flyktingar och tvångsförflyttade människor får stöd i sitt solidaritetsarbete.
Att präster och lekmän samarbetar inom våra församlingar för att tjäna gemenskapen utan att falla för frestelsen att tappa modet.

November
That the countries which take in a great number of displaced persons and refugees may find support for their efforts which show solidarity.
That within parishes, priests and lay people may collaborate in service to the community without giving in to the temptation of discouragement.