Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 12/2017

Rukouksen apostolaatti, paavin joulukuun 2017 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen december 2017
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for December 2017

Joulukuu: Yleinen
Rukoilkaamme vanhusten puolesta, niin että he perheidensä ja kristillisten yhteisöittensä tukemina antaisivat viisauttaan ja kokemustaan käyttöön uskon välittämisessä ja uusien sukupolvien opettamisessa.

December: Universell
Att våra äldre med stöd från sina familjer och församlingar, genom sin vishet och erfarenhet kan bidra till att tron ges vidare till nya generationer.

December: Universal
That the elderly, sustained by families and Christian communities, may apply their wisdom and experience to spreading the faith and forming the new generations.