Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 1/2015

Rukouksen apostolaatti, paavin tammikuun 2015 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen januari 2015
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for January 2015

tammikuu
Että eri uskonnollisiin traditioihin kuuluvat ja kaikki hyvän tahdon ihmiset tekisivät yhteistyötä rauhan edistämiseksi.
Että tänä vuonna, joka on omistettu Jumalalle vihitylle elämälle, sääntökuntalaiset löytäisivät uudelleen Kristuksen seuraamisen ilon ja palvelisivat köyhiä suurella innolla.

januari
Att de som tillhör religiösa traditioner och alla människor av god vilja samarbetar för att främja freden.
Att under detta år, som är tillägnat det gudsvigda livet, gudsvigda män och kvinnor återupptäcker glädjen i att följa Jesus och att sträva efter att tjäna de fattiga med hängivenhet.

January
That those from diverse religious traditions and all people of good will may work together for peace.
That in this year dedicated to consecrated life, religious men and women may rediscover the joy of following Christ and strive to serve the poor with zeal.