Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 1/2016

Rukouksen apostolaatti, paavin tammikuun 2016 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen januari 2016
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for January 2016

tammikuu
Että vilpitön vuoropuhelu eri uskontoihin kuuluvien miesten ja naisten välillä tuottaisi rauhan ja oikeudenmukaisuuden hedelmiä.
Että kristityt Pyhän Hengen armon, vuoropuhelun ja veljellisen rakkauden avulla voittaisivat keskuudessaan vallitsevan hajaannuksen.

januari
Att den uppriktiga dialogen mellan män och kvinnor av olika religioner bär frukt och leder till fred och rättvisa.
Att de kristna, med hjälp av den helige Ande, övervinner splittringen genom dialog och kristen kärlek.

January
That sincere dialogue among men and women of different faiths may produce the fruits of peace and justice.
That by means of dialogue and fraternal charity and with the grace of the Holy Spirit, Christians may overcome divisions.