Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 1/2017

Rukouksen apostolaatti, paavin tammikuun 2017 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen januari 2017
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for January 2017

Tammikuu: Lähetystyö
Rukoilkaamme kaikkien kristittyjen puolesta, jotta he Herran opetukselle uskollisina pyrkisivät rukouksen ja veljellisen rakkauden avulla palauttamaan täyden kirkollisen yhteyden ja vastaisivat yhdessä ihmiskunnan haasteisiin.

Januari: Evangelisationen
Att alla kristna ska förbli trogna Herrens undervisning och genom bön och barmhärtighet arbeta för att återupprätta kyrkans fulla gemenskap, så att de kristna tillsammans kan möta de utmaningar som mänskligheten står inför.

January: Evangelization
That all Christians may be faithful to the Lord’s teaching by striving with prayer and fraternal charity to restore ecclesial communion and by collaborating to meet the challenges facing humanity.