Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 12/2013

Rukouksen apostolaatti, paavin joulukuun 2013 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen December 2013
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for December 2013

Joulukuu
Että lapset, jotka ovat joutuneet hylätyiksi tai väkivallan kohteiksi, saisivat osakseen rakkautta ja tarvitsemaansa suojaa.
Että kristityt ihmiseksi syntyneen Sanan valaisemina valmistaisivat ihmiskuntaa Vapahtajan saapumiseen.

December
Att alla de barn som blivit övergivna eller lidit av våld finner den kärlek och det skydd de behöver.
Att de kristna, upplysta av Ordet, kan förbereda mänskligheten för Frälsarens ankomst.

December
That children who are victims of abandonment or violence may find the love and protection they need.
That Christians, enlightened by the Word incarnate, may prepare humanity for the Savior’s coming.