Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 12/2015

Rukouksen apostolaatti, paavin joulukuun 2015 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen december 2015
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for December 2015

joulukuu
Että saisimme kaikki kokea Jumalan armahtavaisuutta, hänen, joka ei koskaan väsy antamaan anteeksi.
Että Jeesuksen syntymä olisi varman toivon merkki perheille, erityisesti niille, jotka kärsivät.

december
Att alla människor får uppleva barmhärtighet från Gud, som aldrig tröttnar på att förlåta.
Att familjer, speciellt de som lider, i Jesu födelse kan se ett tecken på hopp, som inte sviker.

December
That all may experience the mercy of God, who never tires of forgiving.
That families, especially those who suffer, may find in the birth of Jesus a sign of certain hope.