Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 12/2016

Rukouksen apostolaatti, paavin joulukuun 2016 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen december 2016
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for December 2016

joulukuu
Että lapsisotilaiden skandaali loppuisi kaikkialla maailmassa.
Että Euroopan kansat löytäisivät uudelleen evankeliumin kauneuden, hyvyyden ja totuuden, sillä se tuo elämään ilon ja toivon.

december
Att skandalen med barnsoldater upphör i hela världen.
Att Europas folk återupptäcker skönheten, godheten och sanningen i Evangeliet, vilket skänker liv, glädje och hopp.

December
That the scandal of child-soldiers may be eliminated the world over.
That the peoples of Europe may rediscover the beauty, goodness, and truth of the Gospel which gives joy and hope to life.