Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 2/2015

Rukouksen apostolaatti, paavin helmikuun 2015 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen februari 2015
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for February 2015

helmikuu
Että vankien, erityisesti nuorten, olisi mahdollista rakentaa uudelleen arvokas elämä.
Että eronneet aviopuolisot kokisivat itsensä tervetulleiksi ja tuetuiksi kristillisessä yhteisössä.

februari
Att fångar, speciellt de unga, skall kunna bygga upp ett nytt liv i värdighet.
Att de gifta par som separerat välkomnas och får stöd i den kristna gemenskapen.

February
That prisoners, especially the young, may be able to rebuild lives of dignity.
That married people who are separated may find welcome and support in the Christian community.