Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 2/2016

Rukouksen apostolaatti, paavin helmikuun 2016 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen februari 2016
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for February 2016

helmikuu
Että me pitäisimme hyvää huolta luomakunnasta, jonka olemme saaneet lahjaksi, ja hoitaisimme ja suojelisimme sitä tulevia sukupolvia varten.
Että syntyisi lisää mahdollisuuksia vuoropuheluun ja kohtaamiseen kristinuskon ja Aasian kansojen välillä.

februari
Att vi tar väl hand om skapelsen som vi har fått som gåva genom att vårda och skydda den för kommande generationer.
Att möjligheterna till dialog och möten mellan kristen tro och Asiens folk ökar.

February
That we may take good care of creation–a gift freely given–cultivating and protecting it for future generations.
That opportunities may increase for dialogue and encounter between the Christian faith and the peoples of Asia.