Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 2/2017

Rukouksen apostolaatti, paavin helmikuun 2017 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen februari 2017
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for February 2017

Helmikuu: Yleinen
Rukoilkaamme kaikkien niiden puolesta, joilla on koettelemuksia, erityisesti köyhien, pakolaisten ja syrjäytyneiden puolesta, niin että he olisivat tervetulleita yhteisöissämme ja saisivat osakseen huolenpitoa.

Februari: Universell
Att alla som lider under prövningar, särskilt fattiga, flyktingar och marginaliserade, får möta öppenhet och stöd i våra församlingar.

February: Universal
That all those who are afflicted, especially the poor, refugees, and marginalized, may find welcome and comfort in our communities.