Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 3/2014

Rukouksen apostolaatti, paavin maaliskuun 2014 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen Mars 2014
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for March 2014

Maaliskuu
Että naisten oikeuksia ja arvokkuutta kunnioitettaisiin kaikissa kulttuureissa.
Että monet nuoret ottaisivat vastaan Herran kutsun ja omistaisivat elämänsä evankeliumin julistamiselle.

Mars
Att kvinnors rättigheter och värdighet respekteras i alla kulturer.
Att många ungdomar tar emot Herrens inbjudan att viga sina liv åt att sprida evangeliet.

March
That all cultures may respect the rights and dignity of women.
That many young people may accept the Lord’s invitation to consecrate their lives to proclaiming the Gospel.