Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 3/2017

Rukouksen apostolaatti, paavin maaliskuun 2017 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen mars 2017
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for March 2017

Maaliskuu: Lähetystyö
Rukoilkaamme vainottujen kristittyjen puolesta, että koko kirkko tukisi heitä sekä rukouksin että aineellista apua antaen.

Mars: Evangelisationen
Att de kristna som lider förföljelse får stöd av hela kyrkan, genom hennes förbön och materiella hjälp.

March: Evangelization
That persecuted Christians may be supported by the prayers and material help of the whole Church.