Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 4/2014

Rukouksen apostolaatti, paavin huhtikuun 2014 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen April 2014
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for April 2014

Huhtikuu
Että hallitukset tukisivat työtä luomakunnan suojelemiseksi ja luonnonvarojen jakamista oikeudenmukaisella tavalla.
Että ylösnoussut Herra täyttäisi ilolla niiden sydämet, joita kipu ja sairaus koettelevat.

April
Att makthavarna uppmuntrar aktsamhet om skapelsen och en rättvis fördelning av tillgångar och naturresurser.
Att den uppståndne Herren skänker hopp åt dem som prövas genom lidanden och sjukdomar.

April
That governments may foster the protection of creation and the just distribution of natural resources.
That the Risen Lord may fill with hope the hearts of those who are being tested by pain and sickness.