Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 4/2015

Rukouksen apostolaatti, paavin huhtikuun 2015 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen april 2015
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for April 2015

huhtikuu
Että ihmiset oppisivat kunnioittamaan luomakuntaa ja huolehtimaan siitä Jumalan lahjana.
Että vainotut kristityt tuntisivat ylösnousseen Herran lohduttavan läsnäolon ja koko kirkon solidaarisuuden.

april
Att människor lär sig respektera skapelsen och vårda den som en Guds gåva.
Att förföljda kristna känner den uppståndne Herrens tröstande närvaro och hela kyrkans solidaritet.

April
That people may learn to respect creation and care for it as a gift of God.
That persecuted Christians may feel the consoling presence of the Risen Lord and the solidarity of all the Church.