Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 4/2016

Rukouksen apostolaatti, paavin huhtikuun 2016 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen april 2016
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for April 2016

huhtikuu
Että pienviljelijät saisivat oikeudenmukaisen korvauksen tärkeästä työstään.
Että Afrikan kristityt voisivat todistaa rakkaudestaan ja uskostaan Jeesukseen Kristukseen kaikista poliittisista ja uskonnollisista riidoista huolimatta.

april
Att de jordbrukare som har små jordbruk får en rättvis ersättning för sitt viktiga arbete.
Att de kristna i Afrika kan vittna om sin kärlek till Kristus och om sin tro på honom, trots alla politiska och religiösa konflikter.

April
That small farmers may receive a just reward for their precious labor.
That Christians in Africa may give witness to love and faith in Jesus Christ amid political-religious conflicts.