Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 4/2017

Rukouksen apostolaatti, paavin huhtikuun 2017 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen april 2017
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for April 2017

Huhtikuu: Yleinen
Rukoilkaamme nuorten puolesta, että he avoimin mielin vastaisivat omaan kutsumukseensa ja harkitsisivat vakavasti myös mahdollisuutta pyhittää itsensä Herralle pappeudessa tai Jumalalle vihityssä elämässä.

April: Universell
Att ungdomar ska kunna ge ett generöst svar på sin kallelse och även på allvar kan tänka sig möjligheten att kallas till präst eller ordenslivet.

April: Universal
That young people may respond generously to their vocations and seriously consider offering themselves to God in the priesthood or consecrated life.