Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 5/2014

Rukouksen apostolaatti, paavin toukokuun 2014 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen Maj 2014
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for May 2014

Toukokuu
Että tiedotusvälineet toimisivat totuuden ja rauhan edistäjinä.
Että Maria, evankelioimisen kirkas tähti, ohjaisi kirkkoa julistamaan Kristusta kaikille kansoille.

Maj
Att kommunikationsmedlen bidrar till att främja sanning och fred.
Att Maria, som är missionens ledstjärna, inspirerar kyrkan att sprida kunskap om Kristus till hela världen.

May
That the media may be instruments in the service of truth and peace.
That Mary, Star of Evangelization, may guide the Church in proclaiming Christ to all nations.