Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 5/2015

Rukouksen apostolaatti, paavin toukokuun 2015 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen maj 2015
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for May 2015

toukokuu
Että torjuen välinpitämättömyyden kulttuurin voisimme pitää huolta kärsivistä läheisistämme, etenkin sairaista ja köyhistä.
Että Marian esirukoukset rohkaisisivat maallistuneiden kulttuurien keskellä asuvia kristittyjä julistamaan Jeesuksesta.

maj
Att vi står emot likgiltighetens kultur och tar hand om våra grannar som har det svårt, speciellt de sjuka och fattiga.
Att Marias förbön hjälper kristna i sekulariserade kulturer att vara beredda att tala om Jesus.

May
That, rejecting the culture of indifference, we may care for our neighbors who suffer, especially the sick and the poor.
That Mary’s intercession may help Christians in secularized cultures be ready to proclaim Jesus.