Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 5/2016

Rukouksen apostolaatti, paavin toukokuun 2016 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen maj 2016
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for May 2016

toukokuu
Että kaikissa maailman maissa naisia kunnioitettaisiin ja arvostettaisiin ja että heidän korvaamattomalle panokselleen yhteiskunnassa annettaisiin arvoa.
Että perheet, yhteisöt ja ryhmät rukoilisivat ruusukkoa evankelioimisen ja rauhan puolesta.

maj
Att kvinnor hedras och respekteras i alla länder och att deras oersättliga bidrag till samhället uppskattas till fullo.
Att familjer, samfund och grupper ber rosenkransbönen för evangelisation och fred.

May
That in every country of the world, women may be honored and respected and that their essential contribution to society may be highly esteemed.
That families, communities, and groups may pray the Holy Rosary for evangelization and peace.