Rukouksen apostolaatti/ Böneapostolatet/ Apostleship of Prayer 6/2011

Herra Jeesus, Neitsyt Marian tahrattoman sydämen kautta uhraan sinulle tänään rukoukseni, työni, iloni ja kärsimykseni kaikkien pyhän sydämesi tarkoitusten puolesta. Uhraan ne syntieni sovitukseksi yhdistyen pyhään messu-uhriin kaikkialla maailmassa sekä kaikkien sukulaisteni ja ystävieni tarkoitusten puolesta, erityisesti pyhän isämme rukousaiheiden puolesta: (tähän lisätään rukousaiheet). Aamen.

Kesäkuu 2011

Että papit Kristuksen sydämeen yhdistyneinä olisivat aina Jumalan armahtavan ja lempeän rakkauden todellisia todistajia.

Että Pyhä Henki kutsuisi yhteisöistämme monia lähetystyöntekijöitä, jotka ovat valmiit täysin omistautumaan Jumalan valtakunnan levittämiseen.

Herre Jesus, genom Jungfru Marias obefläckade hjärta offrar jag dig i dag mina böner, mitt arbete, min glädje och mitt lidande för alla ditt heliga hjärtas intentioner. I förening med det heliga mässoffret överallt i världen offrar jag dem för försoning av mina synder och för alla mina släktingars och vänners intentioner, i synnerhet för vår helige faders böneämnen: (här nämns böneämnena). Amen.

Juni 2011

Att prästerna, i förening med Jesu Hjärta, alltid och på ett trovärdigt sätt förmedlar Guds omtänksamma och barmhärtiga kärlek.

Att den helige Ande inspirerar många människor i våra samfund till att ägna sina liv åt att sprida Guds rike i missionsländerna.

O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer You my prayers, works, joys and sufferings of this day for all the intentions of Your Sacred Heart, in union with the Holy Sacrifice of the Mass throughout the world, in reparation for my sins, for the intentions of all my relatives and friends, and in particular for the intentions of our Holy Father: (add here the intentions). Amen.

June 2011

That priests, united to the Heart of Christ, may always be true witnesses to the caring and merciful love of God.

That the Holy Spirit may bring forth from our communities many missionaries who are ready to be fully consecrated to spreading the Kingdom of God.