Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 6/2013

Rukouksen apostolaatti, paavin kesäkuun 2013 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen Juni 2013
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for June 2013

Kesäkuu
Että vuoropuhelun, kuuntelemisen ja keskinäisen kunnioituksen kulttuuri vallitsisi kansojen keskuudessa.
Että kristilliset yhteisöt edistäisivat tehokkaasti uutta evankelioimista siellä, missä maallistuminen on lisääntynyt eniten.

Juni
Att det mellan folken råder en anda av dialog, lyhördhet och respekt.
Att kristna församlingar framgångrikt kan förnya evangelisationen där sekulariseringen blivit som störst.

June
That a culture of dialogue, listening, and mutual respect may prevail among peoples.
That where secularization is strongest, Christian communities may effectively promote a new evangelization.