Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 6/2014

Rukouksen apostolaatti, paavin kesäkuun 2014 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen Juni 2014
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for June 2014

Kesäkuu
Että työttömät saisivat tukea ja löytäisivät työtä, jota he tarvitsevat elääkseen arvonsa mukaisesti.
Että Eurooppa löytäisi uudestaan kristilliset juurensa uskovien antaman todistuksen avulla.

Juni
Att de arbetslösa får det stöd och det arbete de behöver för att leva värdigt.
Att Europa, tack vare de kristnas vittnesbörd, återfinner sina kristna rötter.

June
That the unemployed may receive support and find the work they need to live in dignity.
That Europe may rediscover its Christian roots through the witness of believers.