Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 6/2015

Rukouksen apostolaatti, paavin kesäkuun 2015 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen juni 2015
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for June 2015

kesäkuu
Että maahanmuuttajat ja pakolaiset toivotettaisiin tervetulleiksi ja heitä kohdeltaisiin kunnioittavasti niissä maissa, joihin he saapuvat.
Että Jeesuksen henkilökohtainen kohtaaminen herättäisi monissa nuorissa halun antaa itsensä pappeuteen tai Jumalalle vihittyyn elämään.

juni
Att invandrare och flyktingar välkomnas och respekteras i de länder de kommer till.
Att det personliga mötet med Jesus hos många unga väcker en önskan att viga sina liv åt honom genom att bli präster eller ordensfolk.

June
That immigrants and refugees may find welcome and respect in the countries to which they come.
That the personal encounter with Jesus may arouse in many young people the desire to offer their own lives in priesthood or consecrated life.