Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 6/2016

Rukouksen apostolaatti, paavin kesäkuun 2016 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen juni 2016
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for June 2016

kesäkuu
Että vanhukset, syrjäytyneet ja yksinäiset ihmiset voisivat myös suurissa kaupungeissa kokea solidaarisuutta ja ystävyyttä.
Että seminaristit ja noviisit saisivat koulutuksensa aikana ohjausta sellaisilta ihmisiltä, jotka elävät evankeliumin ilossa ja jotka viisaasti valmistavat heitä tehtäväänsä.

juni
Att äldre, marginaliserade och ensamma människor möter solidaritet och vänskap, även i våra storstäder.
Att seminarister och noviser under sin utbildning möter mentorer som lever i evangeliets glädje och som med vishet förbereder dem för deras uppdrag.

June
That the aged, marginalized, and those who have no one may find–even within the huge cities of the world–opportunities for encounter and solidarity.
That seminarians and men and women entering religious life may have mentors who live the joy of the Gospel and prepare them wisely for their mission.