Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 7/2013

Rukouksen apostolaatti, paavin heinäkuun 2013 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen Juli 2013
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for July 2013

Heinäkuu
Että Brasiliassa pidettävät Maailman nuorten päivät voisivat rohkaista kaikkia nuoria katolilaisia kasvamaan evankeliumin opetuslapsiksi ja lähettiläiksi.
Että koko Aasia avautuisi evankeliumin julistajille.

Juli
Att världsungdomsdagen i Brasilien uppmuntrar all unga kristna att bli evangeliets lärjungar och missionärer.
Att dörrarna öppnas för evangeliets budbärare i hela Asien.

July
That World Youth Day in Brazil may encourage all young Christians to become disciples and missionaries of the Gospel.
That throughout Asia doors may open to messengers of the Gospel.