Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 7/2014

Rukouksen apostolaatti, paavin heinäkuun 2014 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen Juli 2014
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for July 2014

Heinäkuu
Että urheilu olisi aina tilaisuus ihmisten väliseen veljeyteen ja inhimilliseen kasvuun.
Että Pyhä Henki tukisi maallikkojen työtä, kun he köyhissä maissa julistavat evankeliumia.

Juli
Att sporten alltid får vara en möjlighet till vänskap och mänsklig utveckling.
Att den helige Ande stöder det arbete som lekmän utför i fattiga länder för att sprida kunskap om evangeliet.

July
That sports may always be occasions of human fraternity and growth.
That the Holy Spirit may support the work of the laity who proclaim the Gospel in the poorest countries.