Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 7/2015

Rukouksen apostolaatti, paavin heinäkuun 2015 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen juli 2015
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for July 2015

heinäkuu
Että poliittista vastuuta elettäisiin kaikilla tasoilla todeksi suuren laupeuden muotona.
Että Latinalaisen Amerikan kristityt voisivat yhteiskunnallisen epätasa-arvon edessä antaa todistuksen rakkaudesta köyhiä kohtaan ja työskennellä entistä veljellisemmän yhteiskunnan puolesta.

juli
Att politiskt ansvar på all nivåer utövas som en form av kärlek.
Att de kristna i Latinamerika mitt i de sociala orättvisorna kan vittna om kärlek till de fattiga och medverkar till ett mer rättvist samhälle.

July
That political responsibility may be lived at all levels as a high form of charity.
That, amid social inequalities, Latin American Christians may bear witness to love for the poor and contribute to a more fraternal society.