Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 8/2013

Rukouksen apostolaatti, paavin elokuun 2013 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen Augusti 2013
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for August 2013

Elokuu
Että vanhemmat ja opettajat auttaisivat uutta sukupolvea elämään vilpittömin omintunnoin.
Että kirkko Afrikassa julistaisi evankeliumia uskollisesti ja edistäisi siellä rauhaa ja oikeudenmukaisuutta.

Augusti
Att föräldrar och lärare hjälper den nya generationen att växa till i medvetande om världen och livet.
Att de lokala kyrkorna i Afrika troget förkunnar evangeliet och stödjer fred och rättvisa.

August
That parents and teachers may help the new generation to grow in upright conscience and life.
That the local Church in Africa, faithfully proclaiming the Gospel, may promote peace and justice.