Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 8/2014

Rukouksen apostolaatti, paavin elokuun 2014 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen Augusti 2014
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for August 2014

Elokuu
Että väkivallan kodeistaan ajamat pakolaiset otettaisiin avosydämisesti vastaan ja että heidän oikeuksiaan kunnioitettaisiin.
Että Oseaniassa asuvat kristityt julistaisivat uskoaan iloiten alueen kaikille ihmisille.

Augusti
Att flyktingar, som på grund av våld tvingats lämna sina hem, blir mottagna med generositet och får sina rättigheter respekterade.
Att de kristna som lever i Oceanien med glädje sprider sin tro till alla folk på kontinenten.

August
That refugees, forced by violence to abandon their homes, may find a generous welcome and the protection of their rights.
That Christians in Oceania may joyfully announce the faith to all the people of that region.