Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 8/2015

Rukouksen apostolaatti, paavin elokuun 2015 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen augusti 2015
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for August 2015

elokuu
Että vapaaehtoistyötä tekevät auttaisivat auliisti hädässä olevia.
Että unohtaen itsemme oppisimme olemaan lähimmäisinä elämässä ja yhteiskunnassa syrjäytyneille.

augusti
Att volontärer generöst erbjuder sin hjälp åt de nödlidande.
Att vi genom att åsidosätta vårt innersta jag kan närma oss dem som befinner sig i samhällets och det mänskliga livets utkanter.

August
That volunteers may give themselves generously to the service of the needy.
That setting aside our very selves we may learn to be neighbors to those who find themselves on the margins of human life and society.