Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 8/2016

Rukouksen apostolaatti, paavin elokuun 2016 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen augusti 2016
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for August 2016

Elokuu
Että urheilu olisi tilaisuus ystävällisiin kohtaamisiin kansojen välillä ja siten edistäisi maailmanrauhaa.
Että kristityt eläisivät todeksi evankeliumia antaen todistuksen uskosta, rehellisyydestä ja lähimmäisenrakkaudesta.

Augusti
Att idrotten blir ett tillfälle till vänskapliga möten mellan folken och kan bidra till fred i världen.
Att de kristna lever Evangeliet och vittnar genom sin tro, ärlighet och kärlek till medmänniskorna.

August
That sports may be an opportunity for friendly encounters between peoples and may contribute to peace in the world.
That Christians may live the Gospel, giving witness to faith, honesty, and love of neighbor.