Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 8/2017

Rukouksen apostolaatti, paavin elokuun 2017 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen augusti 2017
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for August 2017

Elokuu: Yleinen
Rukoilkaamme oman aikamme taiteilijoiden puolesta, että he lahjakkuuttaan hyödyntäen auttaisivat kaikkia ihmisiä havaitsemaan luomakunnassa vallitsevan kauneuden.

Augusti: Universell
Att konstnärer genom sin konst och kreativitet ska hjälpa världen att upptäcka skapelsens skönhet.

August: Universal
That artists of our time, through their ingenuity, may help everyone discover the beauty of creation.