Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 9/2013

Rukouksen apostolaatti, paavin syyskuun 2013 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen September 2013
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for September 2013

Syyskuu
Että aikamme ihmiset, jotka elävät äänekkäässä maailmassa, löytäisivät hiljaisuuden arvon ja oppisivat kuuntelemaan Jumalan ääntä sekä veljiään ja sisariaan.
Että vainoista kärsivät kristityt eri puolilla maailmaa todistaisivat Kristuksen rakkaudesta profeetallisella tavalla.

September
Att vår tids människor som ofta översköljs av ljud, upptäcker värdet av tystnad och lär sig lyssna både på Guds röst och på sina medmänniskor.
Att de kristna som förföljs kan vittna om Kristi kärlek.

September
That people today, often overwhelmed by noise, may rediscover the value of silence and listen to the voice of God and their brothers and sisters.
That Christians suffering persecution in many parts of the world may by their witness be prophets of Christ’s love.