Rukouksenapostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 5/2017

Rukouksen apostolaatti, paavin toukokuun 2017 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen maj 2017
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for May 2017

Toukokuu: Lähetystyö
Rukoilkaamme Afrikan kristittyjen puolesta, jotta he laupiaan Jeesuksen esimerkin mukaisesti voisivat antaa profeetallisen todistuksen sovituksesta, oikeudenmukaisuudesta ja rauhasta.

Maj: Evangelisationen
Att Afrikas kristna, genom att följa den barmhärtige Jesus, ger ett profetiskt vittnesbörd om försoning, rättvisa och fred.

May: Evangelization
That Christians in Africa, in imitation of the Merciful Jesus, may give prophetic witness to reconciliation, justice, and peace.