Kirkon hetkipalvelus
Kompletorium

Kompletorium perjantai-iltana

[Alkumenot, omantunnontutkistelu: täällä. Hymni: täällä.]

Antifoni:
Päivällä huudan sinua avuksi, yölläkin käännyn sinun puoleesi.

(Antifoni pääsiäisaikana: Halleluja, halleluja, halleluja.)

Psalmi 88

Sairaan rukous

Nyt on teidän hetkenne, nyt on pimeydellä valta (Luuk. 22:53).

Herra, Jumalani, pelastajani, *
päivällä minä huudan sinua avuksi, yölläkin käännyn sinun puoleesi.

Nouskoon rukoukseni sinun kasvojesi eteen, * 
kallista korvasi minun huutoni puoleen!

Paljon, ylen määrin olen kärsinyt, *
olen tuonelan kynnyksellä.

Toistenkin mielestä olen valmis hautaan. *
Minä olen kuin voimansa menettänyt soturi, 

olen jäänyt yksin, kuin olisin jo kuollut. *
Minä virun kuin kaatuneet haudoissaan,

nuo, joita sinä et enää muista, *
joita kätesi ei auta.

Sinä olet syössyt minut syvyyksien perille, *
pimeään, pohjattomaan kuiluun.

Sinun vihasi on raskaana ylläni, *
sinun aaltosi vyöryvät pääni päällä.

Sinä olet karkottanut ystävät luotani, *
niin kammottavaksi olet minut tehnyt.

Olen kuin vanki, en pääse vapaaksi. *
Ahdingossani minä itken silmäni kuiviin, 

kaiken päivää huudan sinua, Herra, * 
ja ojennan käsiäni sinua kohti.

Ethän sinä kuolleille tee ihmeitä, *
eivät varjot nouse sinua ylistämään.

Ei haudassa kerrota, että sinä armahdat, *
ei kadotuksessa, että olet uskollinen!

Tunnetaanko pimeydessä ihmeitäsi, * 
puhutaanko hyvyydestäsi unohduksen maassa?

Mutta minä huudan sinua, Herra, *
heti aamulla nousevat rukoukseni eteesi.

Herra, miksi olet hylännyt minut, *
miksi kätket minulta kasvosi?

Nuoruudesta saakka on osani ollut kova ja kuolema on uhannut elämääni. * 
Näännyksiin asti olen kantanut hirveää kuormaa, jonka olet minulle pannut.

Sinun vihasi on kulkenut ylitseni, *
kauhut musertavat minut.

Kaiken päivää ne saartavat minua kuin vedet, *
ne piirittävät minua joka puolelta.

Kaikki ystäväni sinä olet karkottanut, * 
nyt on seuranani vain pimeys.

Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle.

Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan:
Päivällä huudan sinua avuksi, yölläkin käännyn sinun puoleesi.

(Antifoni pääsiäisaikana: Halleluja, halleluja, halleluja.)

Lyhyt lukukappale
(Jer. 14:9)

Sinä olet meidän keskellämme, ja meitä kutsutaan sinun omiksesi. Älä jätä meitä, Herra!

Lyhyt responsorium

E: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni.
E: Sinä lunastit meidät, Herra, totuuden Jumala.
K: Minä uskon henkeni.
E: Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni.

Pääsiäisaikana

E: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni. Halleluja, halleluja.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni. Halleluja, halleluja.
E: Sinä lunastit meidät, Herra, totuuden Jumala.
K: Halleluja, halleluja.
E: Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni. Halleluja, halleluja.

Antifoni:
Herra, auta meitä alati valvomaan ja varjele meitä, kun nukumme,
jotta Kristuksen kanssa valvoisimme ja rauhassa lepäisimme.
(Pääsiäisaikana lisätään: Halleluja.)

Simeonin kiitosvirsi

(Luuk. 2:29-32)

Kristus, kansojen valo ja Israelin kirkkaus

Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, *
niin kuin olet luvannut.

Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, *
jonka olet kaikille kansoille valmistanut:

valon, joka koittaa pakanakansoille, *
kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.

Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle.

Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan:
Herra, auta meitä alati valvomaan ja varjele meitä, kun nukumme,
jotta Kristuksen kanssa valvoisimme ja rauhassa lepäisimme.
(Pääsiäisaikana lisätään: Halleluja.)

Loppurukous

Sunnuntaisin ja pääsiäisen oktaavin aikana

E: Rukoilkaamme.
Kaikkivaltias Jumala,
suo meidän uskoen yhdistyä ainoaan Poikaasi,
joka kuoli ja haudattiin,
jotta hänen kanssaan nousisimme uuteen elämään.
Sillä hän elää ja hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen.
K: Aamen.

Siunaus

E: Levollisen yön ja autuaan lopun suokoon meille kaikkivaltias Herra.
K: Aamen.

[Mariaaninen antifoni: täällä.]