Kirkon hetkipalvelus
Kompletorium

Kompletorium sunnuntaiden ja juhlapyhien toisen vesperin jälkeen

[Sunnuntai-iltaisin ja juhlapyhien iltoina.]

[Alkumenot, omantunnontutkistelu: täällä. Hymni: täällä.]

Antifoni:
Hän levittää siipensä yllesi, et pelkää yön kauhuja.

(Antifoni pääsiäisaikana: Halleluja, halleluja, halleluja.)

Psalmi 91

Korkeimman suojelus

Niin, minä olen antanut teille vallan: te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja (Luuk. 10:19).

Se, joka asuu Korkeimman suojassa *
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin:

“Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. *
Jumalani, sinuun minä turvaan.”

Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta *
ja pahan sanan vallasta.

Hän levittää siipensä yllesi, *
ja sinä olet turvassa niiden alla.

Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. *
Et pelkää yön kauhuja

etkä päivällä lentävää nuolta, †
et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, *
et tautia, joka riehuu keskellä päivää.

Vaikka viereltäsi kaatuisi tuhat miestä †
ja ympäriltäsi kymmenentuhatta, *
sinä säästyt.

Saat omin silmin nähdä, *
miten kosto kohtaa jumalattomia.

Sinun turvanasi on Herra, *
sinun kotisi on Korkeimman suojassa

Onnettomuus ei sinuun iske, *
mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi.

Hän antaa enkeleilleen käskyn *
varjella sinua, missä ikinä kuljet,

ja he kantavat sinua käsillään, *
ettet loukkaa jalkaasi kiveen.

Sinä poljet jalkoihisi leijonan ja kyyn, *
tallaat maahan jalopeuran ja lohikäärmeen.

Herra sanoo: “Minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun. *
Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä.

Kun hän huutaa minua, minä vastaan.
Minä olen hänen tukenaan ahdingossa, * 
pelastan hänet ja nostan taas kunniaan.

Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä, * 
hän saa nähdä, että minä autan häntä.”

Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle.

Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan:
Hän levittää siipensä yllesi, et pelkää yön kauhuja.

(Antifoni pääsiäisaikana: Halleluja, halleluja, halleluja.)

Lyhyt lukukappale
(Ilm. 22:4-5)

He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. He hallitsevat kuninkaina aina ja ikuisesti.

Lyhyt responsorium

E: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni.
E: Sinä lunastit meidät, Herra, totuuden Jumala.
K: Minä uskon henkeni.
E: Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni.

Kiirastorstaina

Kristus oli meidän tähtemme kuuliainen kuolemaan asti.

Pitkänäperjantaina

Kristus oli meidän tähtemme kuuliainen kuolemaan asti, aina ristinkuolemaan asti.

Pyhänä lauantaina

Kristus oli meidän tähtemme kuuliainen kuolemaan asti, aina ristinkuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman.

Pääsiäisenä ja pääsiäisen oktaavin aikana

Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt.
Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä, halleluja.

Pääsiäisaikana

E: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni. Halleluja, halleluja.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni. Halleluja, halleluja.
E: Sinä lunastit meidät, Herra, totuuden Jumala.
K: Halleluja, halleluja.
E: Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni. Halleluja, halleluja.

Antifoni:
Herra, auta meitä alati valvomaan ja varjele meitä, kun nukumme,
jotta Kristuksen kanssa valvoisimme ja rauhassa lepäisimme.
(Pääsiäisaikana lisätään: Halleluja.)

Simeonin kiitosvirsi

(Luuk. 2:29-32)

Kristus, kansojen valo ja Israelin kirkkaus

Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, *
niin kuin olet luvannut.

Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, *
jonka olet kaikille kansoille valmistanut:

valon, joka koittaa pakanakansoille, *
kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.

Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle.

Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan:
Herra, auta meitä alati valvomaan ja varjele meitä, kun nukumme,
jotta Kristuksen kanssa valvoisimme ja rauhassa lepäisimme.
(Pääsiäisaikana lisätään: Halleluja.)

Loppurukous

Sunnuntaisin ja pääsiäisen oktaavin aikana

E: Rukoilkaamme.
Jumala, kuule nöyrän rukouksemme ääni ja anna meidän,
jotka olemme tänään viettäneet Herramme ylösnousemuksen salaisuutta,
levätä sinun rauhassasi turvassa kaikelta pahalta
ja suo meidän nousta iloiten laulamaan ylistystäsi.
Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.
K: Aamen.

Kolmipäiväisen pääsiäisjuhlan aikana ja juhlapyhinä, joita ei vietetä sunnuntaina

E: Rukoilkaamme.
Herra, tule vieraaksi tähän asuntoon
ja karkoita täältä kauas kaikki vihollisen juonet.
Pyhät enkelisi asukoot täällä, varjelkoot he meitä rauhassa,
ja olkoon siunauksesi aina kanssamme.
Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta. 
K: Aamen.

Siunaus

E: Levollisen yön ja autuaan lopun suokoon meille kaikkivaltias Herra.
K: Aamen.

[Mariaaninen antifoni: täällä.]