Ruotsalainen kollegio Roomassa lakkautetaan

Tukholman edellisen piispan Hubertus Brandenburgin Roomaan vuonna 1991 perustama pappisseminaari Collegio Svedese eli Ruotsalainen kollegio on päätetty lakkauttaa. Tukholman hiippakunnan seminaristit koulutetaan tästedes Upsalassa sijaitsevassa Newman-instituutissa, joka on jesuiittojen ylläpitämä filosofis-teologinen oppilaitos. Roomassa vielä opiskelevat neljä seminaristia siirtyvät tämän lukuvuoden päättyessä pastoraaliharjoitteluun eri seurakuntiin, mutta jatkavat teologian opintojaan syksyllä Roomassa, tosin asuen muissa seminaareissa.

Upsalassa Newman-instituutin yhteyteen rakennetaan paraikaa uusia tiloja seminaarille. Sen rehtorina toimii monsignore Göran Degen . Suunnitteilla on myös Tukholman ja Oslon hiippakuntien pappisseminaarien välille jonkinlaista yhteistyötä. Mons. Degenin mukaan ”aiotaan järjestää yhteistyössä joitakin kursseja, joihin kutsutaan opettajia muista maista”. Välillä näitä kursseja pidetään Oslossa, välillä Upsalassa.

Collegio Svedese toimi Tukholman katolisen hiippakunnan pappisseminaarina vuosina 1991-2009.

Collegio Svedese toimi Tukholman katolisen hiippakunnan pappisseminaarina vuosina 1991-2009.

Collegio Svedese perustettiin vuonna 1991, kun löydettiin vuokrattaviksi hyvät tilat columbaani-isien isosta talosta Rooman itäisen kantakaupungin alueelta Corso Triesten varrelta. Vuokrasopimus päättyy kesäkuussa.

Ensimmäinen katolinen pappisseminaari perustettiin Ruotsiin reformaation jälkeen vuonna 1989. Se toimi aluksi Pyhän Birgitan kansankorkeakoulun tiloissa Medborgarplatsilla Tukholmassa. Myöhemmin se siirtyi Stäketiin ja sieltä viime vuonna Upsalaan. Collegio Svedesen opiskelijat opiskelivat Roomassa pääsääntöisesti vain teologiaa, filosofian opinnot suoritettiin Ruotsissa. Kollegion rehtorina on toiminut monsignore Furio Cesare. Tukholman hiippakunnan nykyinen piispa on Anders Arborelius OCD.

KATT/katolskakyrkan.se